ประติมากรรม

ประติมากรรม (Sculpture) เว็บ jvao.org คือ การปั้นหรือแกะ หรือการหล่อขึ้นรูปทรงสามมิติ เช่น รูปคน รูปสัตว์ รูปสิ่งของ รูปทรงสามมิติที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น รูปปั้นพระพุทธรูป  เราเรียกว่า ปฏิมากรรม

ประติมากรรมแบ่งออกเป็น 2 แขนง ดังนี้
1. ประติมากรรมปั้นและหล่อ หมายถึง การปั้นวัสดุต่างๆ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ

2. ประติมากรรมแกะสลัก หมายถึง การแกะสลัก หรือเจียระไนวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ หิน หยก งาช้าง ฯลฯ

3 5 1 - ประติมากรรม
ประติมากรรม