สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม เว็บ jvao.org ของเรา จะรวมเอางานสถาปัตยกรรม ที่เราพบเห็นได้ทั่วไปมานำเสนอ ให้กันทุกท่านได้ดูกัน รวมถึงทั่วโลกด้วย

(Architecture) คือ การออกแบบก่อสร้างสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับการอยู่อาศัยของคนทั่วไป เช่น บ้าน อาคาร และคอนโด และสิ่งก่อสร้างที่คนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ เช่น เจดีย์ สถูปและอนุสาวรีย์